×

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu i ASA Prevent grupacija najavljuju zajedničke projekte

Saradnja akademske i poslovne zajednice svaki dan sve jača

SARAJEVO, JUNI 2017. – Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu potpisao je Sporazum o saradnji sa ASA Prevent grupacijom kao najvećim poslovnim sistemom u Bosni i Hercegovini. Ovime je ozvaničen početak saradnje na različitim nivoima i kroz različite aktivnosti.

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, kao dio zajednice od 5% najboljih fakulteta i poslovnih škola u svijetu, ostvarivanjem partnerskih odnosa sa poslovnom zajednicom implementira ustaljenu svjetsku praksu, te pravi dodatni korak ka jačanju odnosa između akademske zajednice i realnog sektora.

Ovakav način saradnje je posebno važan za studente Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, jer kao rezultat potpisanog Memoranduma o poslovnoj saradnji studenti dobijaju priliku za obavljanje stručne prakse, pripravničkog staža i sticanje radnog iskustva u ASA Prevent grupaciji koja posluje na 15 lokacija u cijeloj BiH i zapošljava 7000 uposlenika. Također, planirana su i gostujuća predavanja, tematske prezentacije, učestvovanje u projektima studije slučaja, te posjete grupaciji a sve u cilju sticanja praktičnih znanja i iskustava.

„Potpisivanje sporazuma s ASA Prevent grupacijom, jednim od najvećih poslovnih sistema u BiH, za nas predstavlja nove mogućnosti za uspostavljanje i širenje saradnje sa realnim sektorom u cilju praktične edukacije studenata. Fakultet će svojim studentima obezbijediti mjesto za sticanje teoretskog znanja, a ASA Prevent grupacija, mogućnost za prenošenje novih praktičnih spoznaja i izazova u poslovanju akademske zajednice.“ istakao je dekan Ekonomskog fakulteta, prof. dr Kemal Kozarić.

„ASA Prevent grupacija, ovim sporazumom još jednom je potvrdila opredjeljenost za podršku mladima i obrazovanju, a jedan od načina za to je upravo saradnja sa prestižnim visokoškolskim ustanovama kakav je Ekonomski fakultet u Sarajevu. Zajedničkim radom postižemo sinergetske efekte: primjene teorijskih znanja u praksi i praktičnih znanja u empirijskim istraživanjima i edukaciji. Dodatno, priključivanjem Poslovnom savjetu nastojat ćemo doprinijeti osnaživanju poslovne zajednice naše države.“ izjavio je generalni direktor ASA Holdinga, Eldin Hadžiselimović.

Ured za odnose s javnošću

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu