×

Potvrđena odluka o pripajanju Moje Banke IK Banci

Izgradnja jake domaće banke: Potvrđena odluka o pripajanju Moje Banke IK Banci.

Na sjednici IK Banke i Moje banke, ove sedmice, Agencija za bankarstvo Federacije BiH dala je odobrenje za statusnu promjenu – pripajanje Moje banke d.d. Sarajevo, Investiciono-komercijalnoj banci d.d. Zenica. Dakle, Investiciono-komercijalna banka d.d., Zenica i Moja banka d.d., Sarajevo ulaze u proces pripajanja u cilju dugoročnog osiguranja adekvatnog kapitala, ostvarenja veće sigurnosti u poslovanju, racionalizacije troškova, kao i veće profitabilnosti poslovanja.

Sva prava i obaveze Moja banke d.d. Sarajevo prenose se na Investiciono-komercijalnu banku d.d., Zenica. Proces spajanja ove dvije banke trebao bi biti završen do kraja jula 2016. godine kada će se i konačno znati ime ishodne banke.

Na ovaj način, stvara se najjača domaća banka sa 500 miliona aktive i stabilnim menadžmentom iza koje stoji jak poslovni sistem i tradicija uspješnog poslovanja.

Izgradnja ovakve domaće banke donosi sigurnost i stabilnost, kao i proizvode i usluge prilagođene potrebema građana BiH.