×

Intervju sa Eldinom Hadžiselimovićem

Osnova poslovanja u 2015. godini bila je tranzicija u dijelu autobiznisa • Fokusirat ćemo se kako na organski rast postojećih ASA firmi, tako i na moguće akvizicije, kao i pokretanje novih kompanija

ASA grupacija ove godine slavi 20 godina poslovanja. Na čemu ste temeljili dosadašnji razvoj poslovanja?

ASA grupacija je osnovana krajem 1995. sa četiri uposlenika koja su bila angažovana u oblasti prodaje automobila, autodijelova i iznajmljivanja vozila. Uporedo je grupacija ulazila u biznise koji su srodni sa autobiznisom (špedicija, rent-a-car). Već narednih godina ulazimo u oblast finansija te se formira nova divizija koja nudi usluge u posredovanju vrijednosnim papirima, prikupljanjem finansijskih sredstava i investiranju u prenosive vrijednosne papire. U 2007. ASA osniva i osiguravajuće društvo, kao i lizing-kuću, a 2010. postaje većinski vlasnik domaće banke koja pod novim imenom Moja banka upotpunjuje ponudu grupacije prema krajnjim kupcima.

Top 500

ASA grupacija 20 godina od osnivanja ima 20 firmi članica iz različitih oblasti poslovanja i oko 600 uposlenika. Stalna ulaganja i inovativne ideje bile su osnova da se ASA pozicionira kao jedan od stubova bh. ekonomije i društva. U proteklom periodu ASA grupacija je zadržala poziciju najpoželjnijeg poslodavca u BiH, te se zajedno sa Prevent grupacijom pozicionirala na listu top 500 kompanija u centralnoj Evropi. Od početka postojanja do sada sva ostvarena dobit se reinvestirala u dalji rast i razvoj poslovanja, to je rezultiralo našim dosadašnjim uspjehom. Danas je ASA brend prepoznat ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u regiji. Osnova djelovanja bazirana je na ideji poduzetništva koja nam je bila vodilja kroz sve ove godine.

Kakvi su poslovni rezultati ASA grupacije u 2015?

Osnova poslovanja u 2015. bila je tranzicija u dijelu autobiznisa, te smo veoma zadovoljni kako je ona završila. Uporedo s tim, pojedinačne članice ASA grupacije ostvarile su jako dobre rezultate poslovanja i tako stvorile osnovu za dalji razvoj u 2016. godini. Dodatno, 2015. bila je obilježena jačanjem postojećeg poslovanja, kao i diversifikacijom i novim investicijama.

Je li Vam neobično, nakon toliko godina, poslovati bez automobila?

Svakako da je ovo bio bitan segment našeg poslovanja. Međutim, menadžment grupacije je strateškim djelovanjem nastojao umanjiti ovisnost o prodaji vozila i kontinuirano radio i na razvoju drugih oblasti poslovanja. Zahvaljujući tome možemo reći da je period iza nas bio uspješan i da smo izbjegli bilo kakve negativne efekte ove tranzicije. Sve aktivnosti na kojima smo radili u 2015. sastavni su dio strateških odluka razvoja grupacije i doprinijeti će njenom daljem širenju

Protekla godina bila je uspješna u pogledu preuzimanja, kupili ste IK banku u Zenici, Eurofarm polikliniku, šta ćete kupovati i koje poslove počinjati u 2016?

Kao što sam i ranije naveo, kroz protekli period menadžment ASA grupacije je kontinuirano i strateški djelovao u smjeru diversifikacije poslovanja. Vođena poslovnom strategijom usmjerenom ka visokom stepenu zadovoljstva kupaca, profitabilnom rastu i društvenoj odgovornosti, ASA grupacija uspjela je usmjeriti resurse na nove projekte i akvizicije. Kao rezultat toga, grupacija danas je prisutna i u drugim oblastima poslovnog djelovanja. U 2015. smo dodatno ojačali našu poziciju u bankarskom sektoru preuzimanjem većinskog paketa IK banke. Želimo graditi jaku domaću banku koja razumije potrebe bh. građana i stvara pozitivno poslovno okruženje.

Dodatno smo investirali u vlasničku strukturu BamCarda, kao i u preuzimanje većinskog paketa poliklinike Eurofarm. Strateški pravac djelovanja ASA grupacije u daljem periodu biće na dijelu finansijskog sektora,  usluga, nekretnina, zdravstva i prirodnih resursa (hrana i energija). Fokusirat ćemo se, kako na organski rast postojećih ASA firmi, tako i na moguće akvizicije, kao i pokretanje novih kompanija s ciljem odgovora potrebama na tržištu. Uporedo ćemo biti fokusirani i na druge poslovne prilike koje nam se potencijalno ukažu. Cilj nam je da u svakoj od pobrojanih poslovnih oblasti budemo prepoznatljivi i da ostavimo duboki trag.

Ne bih da Vas pitam šta predviđate za poslovnu 2016, radije bih da mi odgovorite šta želite da se desi, o čemu sanjate (u poslovnom smislu)?

Iz perspektive vodećeg privatnog poslovnog sistema u BiH, koji okuplja firme ASA i Prevent, moram se prvenstveno osvrnuti na makroekonomsku situaciju u BiH.
Svjesni smo da je ključ uspjeha ekonomska stabilnost i izgradnja prosperitetne BiH. To je jedno od strateških opredjeljenja grupacije i zato smo više puta naglašavali komparativne prednosti koje se trebaju kvalitetnije koristiti s ciljem privlačenja investitora. BiH posjeduje industrijsku kulturu, blizinu EU, stabilnu valutu te izuzetno kvalifikovan i sposoban mladi kadar. Uz ovakve prednosti u kombinaciji sa jasnom vizijom kompanija i spremnosti na saradnju nadležnih institucija, moguće je ostvariti izuzetan uspjeh. Želimo da u ovoj godini, kroz dugoročne projekte, jačamo konkurentnost bh. ekonomije i nastavimo društveno odgovorno djelovanje. Od države očekujmo da podstiče poduzentištvo, a mi smo spremni pomoći u tome.

Kada je u pitanju poslovanje ASA grupacije, želimo nastaviti rastući trend i realizovati strateške ciljeve te ostvariti poslovne planove predviđene za ovu godinu. Vjerujem da smo dosadašnjim pristupom i rezultatima 2015. stvorili dobre preduslove za rast i implementaciju zacrtanih ciljeva.

Izvor: Oslobođenje

Link: http://www.oslobodjenje.ba/ekonomija/eldin-hadziselimovic-direktor-asa-holdinga-600-zaposlenih-u-20-firmi-grupacije