×

Društvena odgovornost

Uvijek spremni za nove izazove.

Korporativna politka ASA Group obuhvata princip prema kome svaka uspješna kompanija treba da učestvuje u razvoju društva, društvene okoline i svojim radom promoviše kolektivno dobro zajednice. Afirmišemo mlade i talentovane ambasadore Bosne i Hercegovine te im pomažemo na putu ka ostvarenju snova.

 

ZAHTJEV ZA SPONZORSTVA I DONACIJE


Fondacija HASTOR

Fondacija HASTOR je dobrotvorna, neprofitna organizacija koja od 2006. godine svojim radom podržava i osnažuje djecu i mlade u nastojanju da postanu samosvjesni lideri u svojim zajednicama. Osnovna ideja i cilj Fondacije Hastor je pružiti šansu mladima da svojim uspješnim školovanjem, kao i volonterskim radom učestvuju u razvijanju lokalnih zajednica i vlastitih resursa.

Više informacija i uputstva za prijavu možete pronaći na stranici Fondacije HASTOR.
www.fondacijahastor.ba