×

Zdravstvo

Kvalitetna i sveobuhvatna zdravstvena usluga

 

Djelujući strateški u smjeru diversifikacije poslovanja, ASA Grupacija ulazi u segment zdravstva, kao novi vid poslovanja Grupacije. Privatna zdravstvena ustanova Eurofarm Centar Sarajevo je medicinska ustanova sa dugogodišnjim iskustvom u liječenju pacijenata i pružanju zdravstvenih usluga iz široke palete medicinskih oblasti. Karakteriše je višegodišnja tradicija u kvaliteti, efikasnosti, sigurnosti i dostupnosti u pružanju zdravstvenih usluga korisnicima.  Svojim pacijentima obezbjeđuje visokokvalitetnu i sveobuhvatnu zdravstvenu uslugu  stručnjaka iz oblasti zdravstva sa tendecijom izgradnje liderske zdravstvene ustanove u BiH.