×

Prirodni resursi

Inovativan pristup

Uvažavajući potencijale BiH kada su u pitanju prirodni resursi, ASA Group želi napraviti iskorak u ovoj oblasti sa fokusom na trgovinu energijom i proizvodnju i trgovinu berzanskom robom sa fokusom na poljoprivredne proizvode. Ulaganjem u nove projekte idemo korak dalje u oblasti obnovljivih izvora energije.