×

Finansije

Ambiciozni u finansijskom sektoru.

 

U okviru ASA Grupacije djeluje i finansijska divizija (ASA Finance) koja nudi usluge u posredovanju vrijednosnim papirima, prikupljanjem finansijskih sredstava i investiranju u prenosive vrijednosne papire.  U 2007. godini osnivamo i osiguravajuće društvo, koje je danas broj jedan osiguranje po brzini isplate štete i kontinurano bilježi rast. Od 2010. godine Grupacija je većinski vlasnik domaće banke koja pod novim imenom Moja banka upotpunjuje ponudu grupacije prema krajnjim kupcima. U 2015. godini smo dodatno ojačali našu poziciju u bankarskom sektoru preuzimanjem većinskog paketa IK Banke, kao i dodatno investirali u vlasničku strukturu BamCard-a kako bismo u konačnici ponudili jedinstven paket finansijkih usluga na domaćem tržištu. Akvizicijom Vakufske Banke u 2019. i njenom pripajanju ASA Banci, stvaramo najveću domaću banku sa tendencijom daljeg rasta. ASA Grupacija je jedina kompanija u BiH koja je istovremeno prisutna u oblasti osiguranja, bankarskom sektoru, kao i oblasti upravljanja fondovima i FinTech rješenjima.